Toepassingen

Dit overzicht is bij lange na niet volledig maar het geeft wel een indruk van de studies waarbij Fosim inzetbaar is. Van een deel van de genoemde studies zijn de rapporten te downloaden. Gebruikers van Fosim kunnen, indien zij dit wensen, door hen verrichte studies in deze lijst laten opnemen (stuur hiertoe een e-mail naar Suggesties Fosimsite).

  • Handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen versie 4, Sweco / Rijkswaterstaat WVL, 2015 (simulaties van weefvakken)
  • A7 Ring Zuid Groningen, Rijkswaterstaat NN, 2013 (simulaties wegvakken Ring Zuid)
  • A13 Delft-Noord – Ypenburg, RHDHV / Rijkswaterstaat WNZ, 2013 (simulatie weefvak voor aanleg Rotterdamse Baan door Gemeente Den Haag)
  • Handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen versie 3, Witteveen+Bos & TU Delft / Rijkswaterstaat DVS, 2011 (simulaties van weefvakken)
  • A10 Zuid Praktijkproef Amsterdam (PPA), Rijkswaterstaat DVS / DNH, 2008 (simulaties t.b.v. weefvakken)
  • A27 Lunetten – Rijnsweerd, Bureau Onderweg / Rijkswaterstaat DUT, 2006 (simulaties varianten weefvak en verbindingsweg)
  • A2 Abcoude, Rijkswaterstaat DUT, 2005 (simulatie varianten van weefvak voor uitbreiding A2)

Onderzoek van wat langer geleden

Schuurman, H., Verkeersafwikkeling Weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp, Rotterdam, AVV, 2002 (zie Verkeersafwikkeling Weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp)

Studie naar de capaciteit van een nieuw ontwerp van een weefvak op de A4 tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp

Lint, H. van, S.P. Hoogendoorn, H.J. van Zuylen, Freeway Travel Time Prediction with State-Space Neural Networks - Modeling State-Space Dynamics with Recurrent Neural Networks, Preprint 02-2797 of the 81st Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C.: Transportation Research Board, 2002

Gebruikt voor genereren synthetische verkeersdata in een onderzoek naar het voorspellen van reistijden met neurale netwerken

Bliemer, M.C.J., Analytical dynamic traffic assignment with interacting user classes - Theoretical advances and applications using a variational inequality approach, Delft: Delft University Press Science, 2001

Gebruikt voor het genereren van synthetische verkeersdata, specifiek van verkeer met hoge percentages vrachtverkeer, in een (promotie-)onderzoek naar een dynamisch verkeerstoedelingsmodel dat verschillende soorten verkeersdeelnemers onderscheidt

ir. A.M. de Leeuw, ir. T. Dijker, Praktijkstudies FOSIM 4, Delft, AVV, 2002 (zie Praktijkstudies)

Onderzoek naar de capaciteit een aantal voorgestelde ontwerpen van wegsecties in Noord-Brabant

ir. R.G.M.M. Vermijs, Capaciteit van symmetrische weefvakken, Delft, AVV, 1997 (zie Capaciteit van symmetrische weefvakken)

Onderzoek naar de capaciteit van symmetrische weefvakken, uitgevoerd in het project Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen 1

ir T. Dijker, dr ir M.M. Minderhoud, Capaciteit van asymmetrische weefvakken, Delft, AVV, 2002 (zie Capaciteit van asymmetrische weefvakken)

Onderzoek naar de capaciteit van asymmetrische weefvakken, uitgevoerd in het project Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen 2

Leeuw, A.M. de, T. Dijker, Afwikkelingskwaliteit knooppunt Zoomland, Delft: Technische Universiteit Delft, 1998

Vergelijking van de verwachte capaciteit van een aantal alternatieve ontwerpen van de aansluiting van de A4 op de A58 bij knooppunt Zoomland

Dijker, T., P.H.L. Bovy, R.G.M.M. Vermijs, Car following under congested conditions: empirical findings, In: Transportation Research Record 1644, Washington, D.C.: Transportation Research Board, 1998, pp. 20-28 (zie Documentatie)

Onderzoek naar het gedrag van bestuurders in congestieve omstandigheden. Implementatie van de resultaten in Fosim leidt tot een aanmerkelijke verbetering van de overeenkomst tussen model en realiteit in congestie

Transpute & TU Delft, Prognose Verkeersafwikkeling Terbregseplein - Effekten van het project 'Vrachtstroken A20 en A16 - 2e Fase' op de Verkeersafwikkeling, Gouda: Transpute, 1995

Onderzoek van de gevolgen van het toepassen van aparte infrastructuur voor vrachtverkeer bij het Terbregseplein. De resultaten van Fosim zijn gebruikt in een wachttijdmodel dat het gehele knooppunt beschouwde

Schuurman, H., Inhaalverbod voor vrachtverkeer op autosnelwegen?, In: Verkeerskundige Werkdagen 1995, Ede: C.R.O.W, 1995, pp. 71-79

Onderzoek naar de gevolgen van het instellen van het inhaalverbod voor vrachtverkeer op de verkeersafwikkeling

Schuurman, H., R.G.M.M. Vermijs, Simulatie verkeersbeheersingsmaatregelen Kethelplein, Delft: Technische Universiteit Delft, 1994

Onderzoek naar de gevolgen van een alternatieve vormgeving op de verkeersafwikkeling

Schuurman, H., R.G.M.M. Vermijs, Simulatie benuttingsmaatregelen - Effektenstudie m.b.v. het mikrosimulatiemodel FOSIM, Delft: Technische Universiteit Delft, 1994

Onderzoek naar de gevolgen van het inhaalverbod voor het vrachtverkeer en van het weren van vrachtverkeer gedurende congestie

Vermijs, R.G.M.M., H. Schuurman, Evaluating capacity of freeway weaving sections and on-ramps using the microscopic simulation model FOSIM, In: Proceedings of the Second International Symposium on Highway Capacity (R. Akçelik ed.), Sydney: Autralian Road Research Board, 1994, pp. 651-670

Onderzoek naar de verkeersafwikkeling op weefvakken en invoegingen

Nelis, J.G., H. Schuurman, R.G.M.M. Vermijs, D. Westland, Werk in uitvoering op autosnelwegen - Microsimulatie van de verkeersafwikkeling, Delft: Technische Universiteit Delft, 1992

Onderzoek naar de verkeersafwikkeling gedurende werk in uitvoering