Documentatie

Selectie van projecten waar FOSIM is toegepast

U heeft de Adobe Acrobat Reader nodig om de downloadbare documenten te kunnen lezen. Indien u hier nog niet over beschikt kunt u de Acrobat Reader hier downloaden.

Documentatie FOSIM

FOSIM 5.1 - Gebruikershandleiding De handleiding van FOSIM 5.1
Opmerking: de schermweergave van dit bestand kan matig zijn bij oudere versies van Acrobat.
2.0MB
Cursus FOSIM - Dictaat (Concept) Dictaat zoals gebruikt bij de cursus FOSIM van december 2001 1.3MB
 

Gebruikersbijeenkomst FOSIM 14 juni 2017

Applicatiebeheer, Enigmatry Naast recente aanpassingen in FOSIM, wordt enige achtergrond gegeven over de wijze van programmeren van FOSIM en de soms complexe algoritmes. 0.9MB
Validatie en kalibratie, SWECO Recent onderzoek naar de validiteit van FOSIM waarbij gesimuleerde capaciteitswaarden vergelijken zijn met gemeten capaciteitswaarden inclusief conclusies en aankondiging van kalibratie van smalle rijstroken 1.6MB
Toepassing FOSIM met gevoeligheidsanalyse, Rijkswaterstaat Aan de hand van simulaties van varianten van een toekomstig wegvak, wordt een gevoeligheidsanalyse beschreven en wordt ingegaan op belangrijke instellingen van een simulatie in FOSIM. 2.2MB
 

Ontwikkeling FOSIM

Algemene validatie FOSIM Deze rapportage beschrijft het proces en de uitkomsten van de uitgevoerde validatie van FOSIM door SWECO. 0.6MB
Validatie van FOSIM voor asymmetrische weefvakken Onderzoek naar de verkeersafwikkeling op een asymmetrisch weefvak, uitgevoerd in het project Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen 2 1.4MB
Verkeersafwikkeling in congestie Lopend onderzoek naar de verkeersafwikkeling bij congestie (resultaten nog niet verwerkt in FOSIM 5.0) 2.6MB
Verkeersafwikkeling op hellingen Lopend onderzoek naar de verkeersafwikeling op hellingen. Het acceleratiemodel dat dit onderzoek opleverde is toegepast in FOSIM 5.0. 3.6MB