Aanschaffen Fosim

FOSIM is verkrijgbaar bij de Rijkswaterstaat WVL. Aan de licentie zijn geen kosten verbonden voor medewerkers van Rijkswaterstaat en onderwijsinstellingen. Derden kunnen het model aanschaffen voor €2250,-. Neem hiertoe contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat WVL
Ir. H. Heikoop
Telefoon: +31629024800
E-mail: henk.heikoop@rws.nl

Postadres:
Postbus 2232 3500 GE Utrecht