Freeway Operations SIMulation

Gebruikersbijeenkomsten

FOSIM-gebruikersdag 4 maart 2021 Tijdens deze online gebruikersdag zal de geheel vernieuwde Fosim 7.0 gedemonstreerd worden.

FOSIM-gebruikersdag 17 september 2019

FOSIM-gebruikersdag 14 juni 2017
Op woensdag 14 juni 2017 is een gebruikersbijeenkomst geweest in Utrecht. Circa 25 FOSIM-gebruikers hebben een drietal presentaties gevolgd. Er is onder andere een onderzoek “Validatie FOSIM” uitgevoerd, waarbij gesimuleerde capaciteitswaarden vergeleken zijn met gemeten capaciteitswaarden. Het resultaat is, in de tweede helft van 2017 een kalibratie van smalle rijstroken in FOSIM wordt uitgevoerd. Dit zal leiden naar een nieuwe versie 6.1, die naar verwachting eind 2017 of begin 2018 beschikbaar komt.

Met vriendelijke groet,

Henk Heikoop

Nieuws

  1. FOSIM 7.0.1442 is nu beschikbaar

    FOSIM 7.0.1442 is hier beschikbaar (alleen voor geregistreerde gebruikers). Juli 2023


Wat is FOSIM?

De verkeersafwikkeling behoort, samen met bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, tot de belangrijkste criteria die de kwaliteit van de weginfrastructuur bepalen. Het is bij verkeerskundige projecten daarom belangrijk inzicht te hebben in de te verwachten afwikkeling, bijvoorbeeld bij de reconstructie van een weg.

Het is echter vaak niet eenvoudig te voorspellen welke verkeersafwikkeling in een nieuwe situatie zal resulteren, omdat deze bepaald wordt door een complexe combinatie van invloedsfactoren.
Fosim is een simulatiemodel dat u kan helpen het benodigde inzicht in de afwikkeling op Nederlandse autosnelwegen te verkrijgen.