Freeway Operations SIMulation

Aankondiging

Beste gebruiker van FOSIM,

Graag wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om een aantal ontwikkelingen te aankondigen.

Enigmatry heeft de ondersteuning en het beheer & onderhoud van de TU Delft overgenomen. Enigmatry is een software bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en onderhouden van maatwerk software applicaties voor Windows. Het bedrijf is gevestigd in het Groot-Handelsgebouw in Rotterdam. Voor het beheer en onderhoud is een projectteam van 3 medewerkers opgetuigd die gezamenlijk de softwareaanpassingen en ondersteuning zullen leveren. Voor nadere informatie over FOSIM of Enigmatry kunt u terecht op www.fosim.nl en www.enigmatry.com.

FOSIM 6.0 (build 5) is de laatste versie van FOSIM. In deze versie zijn ongelijkvloerse kruisingen (fly overs) en schuine wegvakken mogelijk. Smalle rijstroken zijn geïmplementeerd maar nog niet (voldoende) gekalibreerd om daadwerkelijk capaciteitswaarden te berekenen voor rijbanen met smalle rijstroken.

Met vriendelijke groet,

Henk Heikoop

Nieuws

  1. FOSIM 6.0 (build 5) is nu beschikbaar

    FOSIM 6.0 (build 5) is hier beschikbaar (alleen voor geregistreerde gebruikers). December 2015


Wat is FOSIM?

De verkeersafwikkeling behoort, samen met bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, tot de belangrijkste criteria die de kwaliteit van de weginfrastructuur bepalen. Het is bij verkeerskundige projecten daarom belangrijk inzicht te hebben in de te verwachten afwikkeling, bijvoorbeeld bij de reconstructie van een weg.

Het is echter vaak niet eenvoudig te voorspellen welke verkeersafwikkeling in een nieuwe situatie zal resulteren, omdat deze bepaald wordt door een complexe combinatie van invloedsfactoren.
Fosim is een simulatiemodel dat u kan helpen het benodigde inzicht in de afwikkeling op Nederlandse autosnelwegen te verkrijgen.